Мета тренінгу: розвиток професійних компетентностей педагогів щодо проєктування цілісного виховного простору в закладах освіти на основі компетентнісного підходу та ціннісно спрямованої діяльності.

Тренінг знайомить з розмаїттям проявів парадигм програмування і підходів до їх підтримки в мовах і системах програмування. Вивчення і чітка систематизація вже сформованих парадигм програмування покликані допомогти обґрунтованому вибору програмного забезпечення для викладання змістової лінії «Алгоритмізація і програмування» в шкільному курсі інформатики.
Мета тренінгу – сприяти розвитку професійної компетентності вчителів інформатики шляхом опанування навичками мислення високого рівня, зокрема аналізу, синтезу та оцінювання при виборі візуального середовища програмування.