Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо
впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного
стандарту дошкільної освіти) розроблена відповідно до
державної політики в галузі дошкільної освіти, стратегій щодо оновлення її
змістово-методичного, технологічного забезпечення, потреби підвищення
якісного показника дошкільної освіти.