Курс є складовою частиною професійного модуля у системі підвищення кваліфікації вчителів географії за очно-дистанційною формою навчання та в міжатестаційний період. Зміст курсу орієнтує вчителя на підвищення рівня професійної компетентності щодо проведення досліджень на заняттях з географії.

Курс є складовою частиною професійного модуля у системі підвищення кваліфікації вчителів, які викладають предмет "Природознавство" за очно-дистанційною формою навчання.

Зміст курсу орієнтує вчителя на підвищення рівня професійної компетентності  щодо проведення практичних робіт на заняттях з природознавства. 

Сучасному вчителю вже недостатньо бути просто хорошим фахівцем в певній галузі. Для того, щоб бути успішним, затребуваним на ринку праці, допомагати учням оволодівати навичками XXI століття, організовувати дистанційне та мережеве навчання, допомагати навчатися учням з особливими потребам, коли ті не можуть бути в школі, та просто йти в ногу з часом, необхідно має своє представництво в Інтернеті - свій персональний сайт.

Що таке сайт і яким він має бути? Яку інформацію доречно розміщувати на персональному сайті та як її згрупувати? Які інструменти для створення сайту використати, якщо ви - новачок? Відповіді на всі ці питання ви знайдете в представленому курсі.

Кінцевий результат навчання - створений та наповнений сайт вчителя.

Курс підготовлено для педагогічних працівників, які бажають зацікавити учнів своїм предметом, «сухий» теоретичний матеріал наповнити яскравими героями і динамічними подіями. Придумати свою історію і перетворити навчання в захоплюючий процес.


Курс призначено для креативних педагогів, які планують використовувати метод проектів у своїй педагогічній дільності.

“Змішане навчання” не є універсальним інструментом, який в один прекрасний момент переверне усе навчання з ніг на голову, але це той інструмент, який допоможе  подивитись на процес отримання знань трішки іншими очима, змінить наше ставлення до технологій, і найголовніше – дасть можливість спробувати себе у новій ролі.

У дистанційному курсі особливу увагу приділено методам активізації навчально-пізнавальної діяльності, тобто тому, як найбільш ефективними та цікавими методичними засобами сформувати основи економічного мислення та закріпити їх на рівні суспільної та побутової поведінки. Цей дистанційний курс — одна з перших спроб дати систематизований аналіз методичних особливостей викладання економіки в технології проблемного навчання.

Карта знань дозволяє зобразити певний процес або ідею повністю, а також утримувати одночасно у свідомості значну кількість даних, демонструвати зв’язки між окремими частинами, запам’ятовувати (записувати) матеріали та відтворювати їх навіть через тривалий термін у системі знань про певний об'єкти чи у певній галузі. Даний курс спрямований на створення ментальних карт (карти знань) різними онлайновими сервісами. 

Курс призначений для педагогічних працівників, які бажають навчитися створювати онлайнові інтерактивні вправи засобами сервісу Learningapps.org

Google Форми – це зручний інструмент, за допомогою якого можна легко і швидко планувати заходи, складати опитування та анкети, а також збирати іншу інформацію. 

 

"Кожен має право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю
власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності..."

Тренінг підготовлено для всіх педагогів, які створюють геніальні
методичні матеріали та бажають навчитись їх охороняти.