Програму курсу «Роль логічних задач при викладанні математики» розроблено у відповідності до реалізації освітньої програми  підготовки педагогічних кадрів з напрямку підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти (директори, заступники директорів із навчально-виховної, навчальної роботи), які викладають предмети освітніх галузей «Математика»,  «Природознавство».

Спецкурс «Професійний розвиток педагога: від стандарту до інновацій» розкриває ключові компоненти професійної компетентності педагога, а саме: поінформованість про інноваційні педагогічні технології, належне володіння їх змістом і методикою, високу культуру використання інновацій в освітній діяльності, особисту переконаність у необхідності застосування інноваційних педагогічних технологій, методи оцінювання  компетенцій педагогів,  способи обміну прогресивними практиками між освітніми установами, формує траєкторію підвищення професійної компетентності.

Програму курсу «Реалізація практичної складової програм освітньої галузі «Природознавство» розроблено у відповідності до реалізації освітньої програми  підготовки педагогічних кадрів з напрямку підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти (директори, заступники директорів із навчально-виховної, навчальної роботи), які викладають предмети освітніх галузей «Математика»,  «Природознавство».

Програму спецкурсу «Методичний менеджмент: технологія впровадження» розроблено у відповідності до реалізації освітньої програми  підготовки педагогічних кадрів з напрямку підвищення кваліфікації завідувачів, методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівників закладів освіти.

Тренінг пропонується керівникам закладів загальної середньої освіти для вивчення зручних способів залучення ресурсів в управлінні,  формування системи умінь і практики проектування, розробки та прийняття  рішення.

Даний дистанційний курс розрахований на категорію керівників навчальних закладів (директорів, завідувачів філій, заступників директорів з  навчальної, навчально-виховної, методичної роботи) для навчання за програмою підвищення кваліфікації, що  відповідає вимогам ліцензованих освітньо-професійних програм КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського".

Програма навчання сприяє усвідомленню методологічних засад управління навчальним закладом, забезпечує систематизацію й узагальнення знань щодо стратегічного розвитку організації, технологій контрольно-аналітичної діяльності, формування, прийняття та виконання управлінського рішення.

У практичному форматі  робота в  курсі передбачає розробку стратегії розвитку навчального закладу, конструювання моделі організаційно-дорадчої  управлінської діяльності, відпрацювання прийомів і дій контрольно-аналітичної діяльності, створення ефективних критеріїв оцінки всіх підструктур навчального закладу.

 

Карта знань дозволяє зобразити певний процес або ідею повністю, а також утримувати одночасно у свідомості значну кількість даних, демонструвати зв’язки між окремими частинами, запам’ятовувати (записувати) матеріали та відтворювати їх навіть через тривалий термін у системі знань про певний об'єкти чи у певній галузі. Даний курс спрямований на створення ментальних карт (карти знань) різними онлайновими сервісами. 

Ідея передачі інформації в графічному вигляді існує вже дуже давно. Сучасна інфографіка зазнала деяких змін порівняно зі своїми попередниками. Проте, суть залишається незмінною. Поєднання наочності викладу з передачею інформації, от у чому криється популярність інфографіки.