Даний дистанційний курс розрахований на категорію керівників навчальних закладів (директорів, завідувачів філій, заступників директорів з  навчальної, навчально-виховної, методичної роботи) для навчання за програмою підвищення кваліфікації, що  відповідає вимогам ліцензованих освітньо-професійних програм КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського".

Програма навчання сприяє усвідомленню методологічних засад управління навчальним закладом, забезпечує систематизацію й узагальнення знань щодо стратегічного розвитку організації, технологій контрольно-аналітичної діяльності, формування, прийняття та виконання управлінського рішення.

У практичному форматі  робота в  курсі передбачає розробку стратегії розвитку навчального закладу, конструювання моделі організаційно-дорадчої  управлінської діяльності, відпрацювання прийомів і дій контрольно-аналітичної діяльності, створення ефективних критеріїв оцінки всіх підструктур навчального закладу.

 

Карта знань дозволяє зобразити певний процес або ідею повністю, а також утримувати одночасно у свідомості значну кількість даних, демонструвати зв’язки між окремими частинами, запам’ятовувати (записувати) матеріали та відтворювати їх навіть через тривалий термін у системі знань про певний об'єкти чи у певній галузі. Даний курс спрямований на створення ментальних карт (карти знань) різними онлайновими сервісами. 

 

      Тренінг пропонується керівникам закладів загальної середньої освіти для вивчення зручних способів залучення ресурсів в управлінні,  формування системи умінь і практики проектування, розробки та прийняття  рішення.

Ідея передачі інформації в графічному вигляді існує вже дуже давно. Сучасна інфографіка зазнала деяких змін порівняно зі своїми попередниками. Проте, суть залишається незмінною. Поєднання наочності викладу з передачею інформації, от у чому криється популярність інфографіки. 

Сучасні онлайнові технології дозволяють створювати контент Інтернету (вміст) будь-якому користувачеві, навіть за умови, що людина не володіє спеціальною мовою програмування для створення Інтернет-додатків. Спецкурс «Онлайнові технології у роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу» розрахований на слухачів курсів підвищення кваліфікації,  які мають базові навички роботи в мережі Інтернет та програмах пакета Microsoft Office. Навчально-тематичний план передбачає практичні форми занять, визначає теоретичну та практичну частину підготовки, дає змогу оперативно враховувати професійні запити і потреби слухачів.