Загальна мета тренінгу «Комп’ютерна графіка у початковій школі. Робота з графічним редактором Paint»: ознайомлення слухачів курсів з особливостями розкриття теми «Графіка» під час проведення уроків з предмету «Інформатика» (ознайомлення з поняттям «комп’ютерна графіка», видами компютерної графіки, графічними редакторами, особливостями роботи в середовищі графічного редактора растрової графіки Paint: створення зображень з урахуванням образотворчих змістових ліній «колір», «форма», «композиція», «об’єм», «простір»; обробка зображень; створення колажу; доповнення малюнків підписом).

Google Форми – це зручний інструмент, за допомогою якого можна легко і швидко планувати заходи, складати опитування та анкети, а також збирати іншу інформацію. 

 

У науково-педагогічних дослідженнях наголошується, що оригінальність мислення, творчість школярів найбільш повно проявляються і успішно розвиваються в різноманітної навчальної діяльності, що має дослідну спрямованість. Це особливо актуально для учнів початкової школи, оскільки саме в цей час навчальна діяльність стає провідною і визначає розвиток основних пізнавальних особливостей дитини. У цей період розвиваються форми мислення, що забезпечують у подальшому засвоєння системи наукових знань і розвиток наукового, теоретичного мислення. Тут закладаються передумови самостійної орієнтації у навчанні, повсякденному житті.

Скретч (Scratch) - графічна мова та візуальне середовище об'єктно-орієнтованого програмування, ка дає змогу легко створювати власні проекти: анімаційні та інтеактивні історії, ігри, моделі тощо. 

Мета проекту Скретч - довести, що програмувати не лише просто, а й цікаво.

Тьютор: Литвиненко О.В.

Курс призначений для педагогічних працівників, які бажають навчитися створювати онлайнові інтерактивні вправи засобами сервісу Learningapps.org

Карта знань дозволяє зобразити певний процес або ідею повністю, а також утримувати одночасно у свідомості значну кількість даних, демонструвати зв’язки між окремими частинами, запам’ятовувати (записувати) матеріали та відтворювати їх навіть через тривалий термін у системі знань про певний об'єкти чи у певній галузі. Даний курс спрямований на створення ментальних карт (карти знань) різними онлайновими сервісами. 

Мета курсу «Інтегроване навчання в початковій школі: тематичний та діяльнісний підходи»: ознайомлення слухачів курсів з  поняттями «Інтеграція», «Інтегроване навчання», «Міжпредметний зв’язок» та особливостями застосування інтегрованого навчання в початкових класах у світлі реалізації  концептуальних засад нової української школи.

Програма розроблена для учителів початкових класів, які підвищують кваліфікацію на курсах за очно-дистанційною формою навчання.

Курс підготовлено для педагогічних працівників, які бажають зацікавити учнів своїм предметом, «сухий» теоретичний матеріал наповнити яскравими героями і динамічними подіями. Придумати свою історію і перетворити навчання в захоплюючий процес.

Сучасному вчителю вже недостатньо бути просто хорошим фахівцем в певній галузі. Для того, щоб бути успішним, затребуваним на ринку праці, допомагати учням оволодівати навичками XXI століття, організовувати дистанційне та мережеве навчання, допомагати навчатися учням з особливими потребам, коли ті не можуть бути в школі, та просто йти в ногу з часом, необхідно має своє представництво в Інтернеті - свій персональний сайт.

Що таке сайт і яким він має бути? Яку інформацію доречно розміщувати на персональному сайті та як її згрупувати? Які інструменти для створення сайту використати, якщо ви - новачок? Відповіді на всі ці питання ви знайдете в представленому курсі.

Кінцевий результат навчання - створений та наповнений сайт вчителя.