Ідея передачі інформації в графічному вигляді існує вже дуже давно. Сучасна інфографіка зазнала деяких змін порівняно зі своїми попередниками. Проте, суть залишається незмінною. Поєднання наочності викладу з передачею інформації, от у чому криється популярність інфографіки. 

Мета курсу  - підвищення фахової майстерності вчителів, поглиблення знань педагогів про сучасні тенденції в методиці викладання та можливості використання інновацій на уроках,  організація безперервного розвитку педагогів на основі сучасних професійних стандартів і вимог, а також індивідуальних потреб кожного. Формування у вчителів високої методичної культури, спрямованої  на саморозвиток,  самовдосконалення, підвищення кваліфікації та майстерності.

Основним напрямком у роботі вчителя-словесника з художнім твором є його аналіз. Проте в ході роботи над творами світової літератури виникають певні питання щодо їхнього аналізу. У пропонованому курсі розкрито сутність понятя «аналіз», подані види та шляхи аналізу художнього твору,

розкриті основні аспекти літературознавчої концепції аналізу художнього твору, подані особливості аналізу епічних і ліричних творів.

Запропонований матеріал дасть змогу вчителям-словесникам удосконалити методику роботи над художніми творами, застосовуючи елементи різних видів і шляхів аналізу та досягти глибинного аналізу творів світового красного писемства.

Курс призначений учителям-словесникам, які працюють над удосконаленням методики, застосуванням елементів різних видів і шляхів аналізу художнього твору, а також учителям початкової школи у процесі вивчення предмету «Літературне читання» (2-4 класи).

 

Курс призначений для вчителів, які бажають навчитися економному використанню власного часу та, попри завантаженість, знайти час для хобі, рідних, відпочинку.

Курс призначений для педагогічних працівників, які бажають навчитися створювати онлайнові інтерактивні вправи засобами сервісу Learningapps.org

Карта знань дозволяє зобразити певний процес або ідею повністю, а також утримувати одночасно у свідомості значну кількість даних, демонструвати зв’язки між окремими частинами, запам’ятовувати (записувати) матеріали та відтворювати їх навіть через тривалий термін у системі знань про певний об'єкти чи у певній галузі. Даний курс спрямований на створення ментальних карт (карти знань) різними онлайновими сервісами.