Мета курсу: ознайомлення з організаційно-методичним забезпеченням інноваційної діяльності в закладах освіти, сприяння розвитку інноваційної компетентності педагогічних працівників засобами методичної роботи, розвиток умінь та навичок щодо впровадження інноваційних технологій в освітній процес.

Курс створено для вчителів суспільствознавчих дисциплін, які прагнуть знайти нові способи вдосконалення уроків за допомогою мультимедійних технологій. Під час проходження курсу «Методика викладання історії та суспільствознавчих дисциплін з використанням мультимедійних технологій» вчителі дізнаються, як створювати та в подальшому застосовувати ефективні презентації до уроків, використовувати такі інструменти, як Wordwall, Kahoot!, LearningApps.org. Вчителі матимуть змогу розвинути свої професійні навички, адже справжній професіонал здатен до пошуку та добору відповідної інформації для успішного навчання здобувачів освіти, та обміну знаннями з колегами за допомогою віртуальних платформ.

Будемо сподіватися, що знання, якими Ви оволодієте в процесі вивчення даного предмета, знадобляться у Вашій майбутній професійній діяльності.

Бажаємо Вам у цьому найкращих успіхів!

Сучасні вимоги до організації освітнього процесу  в умовах децентралізації вимагають від керівників закладів освіти: володіння знаннями про нормативно-правове забезпечення реформування системи освіти; вміння застосовувати знання з управління та освітнього менеджменту в практичних ситуаціях функціонування опорного закладу освіти та його філій; вмінь управляти освітньою діяльністю опорного закладу освіти та філії; здатність до здійснення мережевої взаємодії; знання особливостей правового регулювання та складання номенклатури справ опорного закладу освіти.

В сучасному освітньому процесі візуалізація, її роль, функції, способи застосування допомогає у вирішенні низки дидактичних проблем. Слід зазначити, що використання візуалізації є дуже ефективним в процесі навчання та при створенні цифрових освітніх середовищ, де учень буде не об’єктом навчання, а суб’єктом – тобто сам впливати на свій розвиток. Завдяки можливостям візуалізації великі обсяги інформації можна представляти у лаконічній, згорнутій, зручній і логічній формі, що в свою чергу сприяє інтенсифікації навчання.

Загальна мета курсу  ознайомлення здобувачів освіти з особливостями використання інноваційними технологій в освітньому процесі початкової школи як важливою умовою підвищення рівня інформаційно-цифрової компетентності вчителя початкових класів; удосконалення здатності педагогів орієнтуватися в інформаційному просторі