Мета вивчення спецкурсу:

  • · дати знання про сутність і природу конфліктів;
  • · розглянути види, структуру та причини педагогічних конфліктів;
  • · допомогти слухачам оволодіти технологіями управління конфліктом, засвоїти етапи та стилі їх розв’язання.

Спецкурс «Комунікативний метод  шлях успішного навчання англійської мови» розрахований на вчителів англійської мови, які працюють в закладах освіти і передбачає лекційні, практичні заняття, самостійну роботу, спрямовані на поглиблення знань про комунікативний метод навчання та ознайомлення з основними техніками викладання.

Курс «Орфоепічні норми сучасної української літературної мови» буде корисний учителям усіх категорій, керівниками, методистам РВО. Він розрахований на 15 годин, 2,5 тижня. 

“Змішане навчання” (англ. blended learning) не є універсальним інструментом, який в один прекрасний момент переверне усе навчання з ніг на голову, але це той інструмент, який допоможе  подивитись на процес отримання знань трішки іншими очима, змінить наше ставлення до технологій, і найголовніше – дасть можливість спробувати себе у новій ролі.

Серед виховних напрямів в системі роботи бібліотеки сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і створюють основу для формування свідомості молодого покоління українців. Виховання у молоді почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу.

Ураховуючи актуальність окресленої проблеми та підвищений інтерес суспільства до формування ціннісних орієнтацій молоді, радимо бібліотекарям загальноосвітніх навчальних закладів пройти навчання за дистанційним курсом з проблеми «Національно-патріотичне виховання учнів в умовах сучасного освітнього простору»