Курс «Орфоепічні норми сучасної української літературної мови» буде корисний учителям усіх категорій, керівниками, методистам РВО. Він розрахований на 15 годин, 2,5 тижня. 

Курс призначений для вчителів, які бажають навчитися економному використанню власного часу та, попри завантаженість, знайти час для хобі, рідних, відпочинку.

Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів; завідувачів та методистів дошкільних навчальних закладів; директорів та методистів позашкільних навчальних закладів; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських рад) для навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

Зміст курсу розроблений відповідно до ліцензованих освітньо-професійних програм КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського".

Курс «Орфоепічні норми сучасної української літературної мови» буде корисний учителям усіх категорій, керівниками, методистам РВО. Він розрахований на 15 годин, 2,5 тижня. 

Курс призначено для вчителів,  які займаються освоєнням і ефективним упровадженням уроків фізичної культури з елементами футболу в педагогічну практику, активним пошуком педагогічних методів, засобів і форм навчання.

Мета курсу:

  • розвиток професійної педагогічної  компетентності вчителів історії;
  • активізація застосування технології розвитку критичного мислення на уроках історії;
  • привернення уваги до використання проблемних задач  та пізнавальних завдань на уроках історії з метою формування критичного мислення.

Викладач: Наталія Черткова