Даний дистанційний курс розроблений для здобувачів освіти курсів підвищення кваліфікації методистів, завідувачів (директорів) методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівників закладів освіти.

Програма навчання розкриває підходи, визначає механізм відбору організаційно-методичних умов розвитку професійної компетентності вчителя закладу освіти, розглядає основні шляхи підвищення професійної компетентності педагога, засоби стимулювання та заохочення вчителів до інформальної освіти.

У практичному форматі робота  в курсі передбачає розробку науково-методичного супроводу розвитку педагогічної компетентності вчителя, конструювання моделі структури методико-педагогічних заходів, що стимулюють самоосвіту педагогічних працівників.

Дистанційний курс передбачає систематизований аналіз методичних особливостей викладання економіки в технології проблемного навчання. Особливу увагу приділено методам активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, як найбільш ефективним засобам формування економічного мислення та його закріплення на рівні суспільної та побутової поведінки.

Мета курсу:

-       удосконалення професійних компетентностей, пов’язаних з педагогічною та методичною діяльністю вчителів економіки;

-       ознайомлення з теоретичними основами проблемного навчання;

-       опрацювання методів формулювання та розв’язування проблемних ситуацій;

-       освоєння методики та форм проведення навчальних занять в технології проблемного навчання.

Актуальність курсу підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів (резерву на ці посади) з проблеми«Колегіальне рішення: аналітико-прогностичний підхід до підготовки і проведення педагогічної ради» пояснюється необхідністю підвищення якості управлінської діяльності керівників навчальних закладів.

Інформативне суспільство, що стрімко розвивається і змінюється, ставить перед системою післядипломної освіти завдання професійного підвищення кваліфікації відповідно до потреб сучасної школи. Вчителі повинні мати не лише ґрунтовні знання й вміння, а й такі якості особистості, як гнучкість, мобільність, критичне мислення, готовність до інноваційної діяльності, варіативної реалізації основних положень стандарту з урахуванням типів шкіл, можливостей педагогічних колективів тощо. Особливої актуальності набуває проблема підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з огляду на сучасні стратегії розвитку мистецької освіти.

  • сформувати у здобувачів освіти розуміння понять «середовище», «освітнє середовище», «якість освіти», «моніторинг та самоекспертиза освітнього середовища»;
  • визначити педагогічні умови створення освітнього середовища;
  • розширити знання здобувачів освіти про структуру освітнього середовища, що визначає його внутрішню організацію, взаємозв’язок і взаємозалежність між його елементами;
  • ознайомити здобувачів освіти з етапами та особливостями формування освітнього середовища.

Сучасному вчителю вже недостатньо бути просто хорошим фахівцем в певній галузі. Для того, щоб бути успішним, затребуваним на ринку праці, допомагати учням оволодівати навичками XXI століття, організовувати дистанційне та мережеве навчання, допомагати навчатися учням з особливими потребам, коли ті не можуть бути в школі, та просто йти в ногу з часом, необхідно має своє представництво в Інтернеті - свій персональний сайт.

Що таке сайт і яким він має бути? Яку інформацію доречно розміщувати на персональному сайті та як її згрупувати? Які інструменти для створення сайту використати, якщо ви - новачок? Відповіді на всі ці питання ви знайдете в представленому курсі.

Кінцевий результат навчання - створений та наповнений сайт вчителя.

Зміст курсу розроблений відповідно до ліцензованих освітньо-професійних програм КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського".

Програму курсу розрахована на 15 год. Курс складається з: настановного заняття  (1 год.), двох тем (6 год. і 5 год.) та діагностично-залікового заняття (3 год.).

вивчення можливостей реалізації інклюзивного навчання та формування професійних компетенцій педагога щодо використання технологій диференційованого викладання в умовах інклюзивного навчального закладу; розширення психолого-педагогічних знань та вдосконалення фахових умінь щодо побудови освітнього процесу, спрямованого на надання якісної освіти всім учням.

Цей курс підготовлено для вчителів різних фахів, керівників закладів освіти та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів)  для навчання за програмою підвищення кваліфікації. Зміст курсу розроблений відповідно до ліцензованих освітніх програм КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського". Програму курсу розраховано на 15 год., вона містить: настановне заняття (1 год.), дві теми (6 год. і 5 год.) та діагностично-залікове заняття (3 год.).

Зазначений курс призначений для вчителів-словесників, які працюють над удосконаленням методики, застосуванням елементів різних видів  і шляхів аналізу художнього твору.