вивчення можливостей реалізації інклюзивного навчання та формування професійних компетенцій педагога щодо використання технологій диференційованого викладання в умовах інклюзивного навчального закладу; розширення психолого-педагогічних знань та вдосконалення фахових умінь щодо побудови освітнього процесу, спрямованого на надання якісної освіти всім учням.

“Змішане навчання” не є універсальним інструментом, який в один прекрасний момент переверне усе навчання з ніг на голову, але це той інструмент, який допоможе  подивитись на процес отримання знань трішки іншими очима, змінить наше ставлення до технологій, і найголовніше – дасть можливість спробувати себе у новій ролі.

Мета курсу:
розвиток професійної педагогічної компетентності вчителів історії;
активізація застосування технології розвитку критичного мислення на уроках історії;
привернення уваги до використання проблемних задач та пізнавальних завдань на уроках історії з метою формування критичного мислення.

Освітня програма «Особливості викладання навчальної програми предмета «Захист України (розділ ІХ. Домедична допомога)» розроблена на основі програми курсів підвищення кваліфікації вчителів предмету «Захист України».
Курс призначено для вчителів, які займаються освоєнням і ефективним упровадженням уроків з предмету «Захист України» в педагогічну практику, активним пошуком педагогічних методів, засобів і форм навчання.

Основним напрямком у роботі вчителя-словесника з художнім твором є його аналіз. Проте в ході роботи над творами світової літератури виникають певні питання щодо їхнього аналізу. У пропонованому курсі розкрито сутність понятя «аналіз», подані види та шляхи аналізу художнього твору,

розкриті основні аспекти літературознавчої концепції аналізу художнього твору, подані особливості аналізу епічних і ліричних творів.

Запропонований матеріал дасть змогу вчителям-словесникам удосконалити методику роботи над художніми творами, застосовуючи елементи різних видів і шляхів аналізу та досягти глибинного аналізу творів світового красного писемства.

Курс призначений учителям-словесникам, які працюють над удосконаленням методики, застосуванням елементів різних видів і шляхів аналізу художнього твору, а також учителям початкової школи у процесі вивчення предмету «Літературне читання» (2-4 класи).

 

Ознайомлення здобувачів освіти з особливостями використання в освітньому процесі початкової школи інноваційних технологій в мовно-літературній галузі як важливою умовою підвищення рівня професійної компетентності вчителя початкових класів.