Мета семінару-практикуму: ознайомлення здобувачів освіти з сучасними інноваційними технологіями в освітній системі початкової школи з метою формування комунікативної компетентності молодших школярів під час реалізації мовно-літературної освітньої галузі.

У дистанційному курсі розглянемо можливості “змішаного навчання” та його основні моделі. Курс призначено для вчителів,  які займаються освоєнням і ефективним упровадженням сучасних технології в педагогічну практику, активним пошуком педагогічних методів, засобів і форм навчання.

У дистанційному курсі особливу увагу приділено методам активізації навчально-пізнавальної діяльності, тобто тому, як найбільш ефективними та цікавими методичними засобами сформувати основи економічного мислення та закріпити їх на рівні суспільної та побутової поведінки. Цей дистанційний курс — одна з перших спроб дати систематизований аналіз методичних особливостей викладання економіки в технології проблемного навчання.

Програма дистанційного семінару-практикуму підготовлено для педагогічних працівників, які працюють або готуються до роботи в умовах інклюзивного навчання. Зміст курсу розроблений відповідно до ліцензованих освітніх програм КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського".

Програму курсу розраховано на 15 год., вона містить: настановне заняття (1 год.), дві теми (6 год. кожна) та діагностично-залікове заняття (2 год.).