Google Classroom – це безкоштовний сервіс, створений для навчальних закладів та некомерційних організацій G Suite. Даний сервіс можуть використовувати також ті, хто має обліковий запис Google. Завдяки Google Classroom спілкування між учасниками навчального процесу вийшло на новий рівень – наразі воно не обмежується межами закладу. Google Classroom – ефективний інструмент у впровадженні дистанційного навчання.

Курс розрахований на педагогічних працівників, які бажають навчитися працювати з сервісом Google Classroom та організовувати дистанційне навчання зі своїми учнями.

Мета: дати слухачам теоретичні знання про терміни антропонім, антопоніміка, прізвище, прізвисько;

дослідити історію виникнення прізвищ у світі загалом та в українців зокрема;

виявити етимологічні особливості сучасних українських прізвищ;

дослідити вплив на сучасні українські прізвища мов і культур інших народів;

поглибити знання слухачів щодо відмінювання і правопису прізвищ;

закріпити теоретичні знання та використовувати їх при виконанні практичних завдань.

Інформативне суспільство, що стрімко розвивається і змінюється, ставить перед системою післядипломної освіти завдання професійного підвищення кваліфікації відповідно до потреб сучасної школи. Вчителі повинні мати не лише ґрунтовні знання й вміння, а й такі якості особистості, як гнучкість, мобільність, критичне мислення, готовність доінноваційної діяльності, варіативної реалізації основних положень стандарту з урахуванням типів шкіл, можливостей педагогічних колективів тощо. Особливої актуальності набуває проблема підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з огляду на сучасні стратегії розвитку мистецької освіти.

Мета курсу  - підвищення фахової майстерності вчителів, поглиблення знань педагогів про сучасні тенденції в методиці викладання та можливості використання інновацій на уроках,  організація безперервного розвитку педагогів на основі сучасних професійних стандартів і вимог, а також індивідуальних потреб кожного. Формування у вчителів високої методичної культури, спрямованої  на саморозвиток,  самовдосконалення, підвищення кваліфікації та майстерності.

Мета вивчення спецкурсу:

  • · дати знання про сутність і природу конфліктів;
  • · розглянути види, структуру та причини педагогічних конфліктів;
  • · допомогти слухачам оволодіти технологіями управління конфліктом, засвоїти етапи та стилі їх розв’язання.

Найскладнішим родом літератури в аспекті аналізу художнього твору є ліричний. Складність обумовлена тим, що у ліричних творах відсутня подія як така. Автор поетичного твору передає внутрішній стан ліричного героя, зображуючи його почуття, настрої, переживання.

Запропонований матеріал дасть змогу вчителям-словесникам і вчителям початкової школи удосконалити методику роботи над ліричними творами.

Курс призначений учителям-словесникам і вчителям початкової школи у процесі вивчення предмету «Літературне читання» (2-4 класи).

Програма курсу «Практичні заняття на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін» висвітлює актуальні питання підвищення кваліфікації та підготовки вчителів історії до організації та проведення практичних занять на уроках історії й суспільствознавчих дисциплін  в умовах дистанційного навчання.

Курс призначений для вчителів історії й суспільствознавчих дисциплін, які відповідно до програмових вимог організовують навчальну діяльність учнів під час практичних занять, навчають за алгоритмами аналізувати історичні джерела, використовуючи багатоперспективний підхід.

Курс призначений для всіх педагогів, які бажають навчитися критично оцінювати ресурси Інтернету (відокремлювати факти від вигадок, перевіряти надійність Інтернет-джерел, виявляти неправдиву інформацію), а також навчати цьому своїх учнів

Програму спецкурсу «Методичний менеджмент: технологія впровадження» розроблено у відповідності до реалізації освітньої програми  підготовки педагогічних кадрів з напрямку підвищення кваліфікації завідувачів, методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівників закладів освіти.

Курс призначено вчителям предмету «Захист Вітчизни» за тематичним планом програми № 2 для дівчат (юнаків, які за станом здоров’я, релігійними поглядами не вивчають основи військової справи – «Основи медичних знань» та юнаків (за тематичним планом програми № 1. Розділ VІІІ. Основи медичних знань і допомоги).

вивчення можливостей реалізації інклюзивного навчання та формування професійних компетенцій педагога щодо використання технологій диференційованого викладання в умовах інклюзивного навчального закладу; розширення психолого-педагогічних знань та вдосконалення фахових умінь щодо побудови освітнього процесу, спрямованого на надання якісної освіти всім учням.

Основним напрямком у роботі вчителя-словесника з художнім твором є його аналіз. Проте в ході роботи над творами світової літератури виникають певні питання щодо їхнього аналізу. У пропонованому курсі розкрито сутність понятя «аналіз», подані види та шляхи аналізу художнього твору,

розкриті основні аспекти літературознавчої концепції аналізу художнього твору, подані особливості аналізу епічних і ліричних творів.

Запропонований матеріал дасть змогу вчителям-словесникам удосконалити методику роботи над художніми творами, застосовуючи елементи різних видів і шляхів аналізу та досягти глибинного аналізу творів світового красного писемства.

Курс призначений учителям-словесникам, які працюють над удосконаленням методики, застосуванням елементів різних видів і шляхів аналізу художнього твору, а також учителям початкової школи у процесі вивчення предмету «Літературне читання» (2-4 класи).

 

Курс призначений для вчителів, які бажають навчитися економному використанню власного часу та, попри завантаженість, знайти час для хобі, рідних, відпочинку.

“Змішане навчання” (англ. blended learning) не є універсальним інструментом, який в один прекрасний момент переверне усе навчання з ніг на голову, але це той інструмент, який допоможе  подивитись на процес отримання знань трішки іншими очима, змінить наше ставлення до технологій, і найголовніше – дасть можливість спробувати себе у новій ролі.