Курс призначений для вчителів, які бажають навчитися економному використанню власного часу та, попри завантаженість, знайти час для хобі, рідних, відпочинку.

Актуальність курсу підвищення кваліфікації вчителів хімії з проблеми «Методика складання та розв’язування розрахункових задач шкільного курсу хімії» пояснюється важливістю хімічних задач як засобу навчання, їх використання надає можливість реалізувати дидактичні принципи самостійності й активності, досягати міцності засвоєння знань та умінь, здійснювати зв’язок навчання з життям, реалізувати політехнічний принцип навчання хімії. Тому уміння розв’язувати та складати хімічні задачі й опанування методикою формування цих умінь в учнів є важливим показником готовності вчителя хімії до професійно-педагогічної діяльності.

Курс є складовою частиною професійного модуля у системі підвищення кваліфікації вчителів географії за очно-дистанційною формою навчання.

Зміст курсу орієнтує вчителя на підвищення рівня професійної компетентності щодо проведення практичних робіт на заняттях з географії.

Курс для вчителів, які цікавляться хмарними технологіями та бажають ознайомитися з основними поняттями та опанувати навичками їх використання в професійній діяльності.

Спецкурс «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі» розрахований на практичних психологів і соціальних педагогів, які працюють в закладах освіти і передбачає лекційні, практичні заняття та самостійну роботу яка спрямована на поглиблення знань, уявлень про поняття «насильство» та його прояви в дитячому середовищі та бачення свого місця в розв’язанні проблеми насильства в дитячому середовищі.

Онлайн курс з методики основ формування здоров’язбережної і соціальної компетентності та методики розвитку соціальних навичок у дітей і підлітків. Призначено для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають предмет «Основи здоров’я» у 1–9 класах та/або проводять виховні години у 10-11 класах в рамках чинних стандартів для початкової, основної та старшої школи.

Он-лайн курс буде корисним для всіх бажаючих підвищити свій рівень компетентності з методики розвитку розвитку соціальних та життєвих навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки, успішної соціалізації і психосоціального розвитку дітей і підлітків віком від 6 до 17 років.

Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів ЗНЗ; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів); вчителів; для навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

Спецкурс призначений для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики за очно-дистанційною формою навчання.

Навчальна програма курсу побудована на основі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (Галузь «фізика»), навчальних програм з фізики, інструктивно-нормативних листів та інших нормативно-правових актів, що регулюють процес навчання фізики. Дана програма є складовою частиною професійного модуля у системі очно-дистанційного навчання підвищення кваліфікації педагогічних працівників.