Оскільки світ стає все більш складним і демократичним, очевидно, що молодь, як ніколи, потребує вміння вирішувати складні проблеми, критично ставитися до обставин, порівнювати альтернативні точки зору, приймати зважені рішення та знаходити нестандартні  підходи до викликів сьогодення, Також очевидним є те, що здатність критично мислити та креативно діяти є навичками, які треба формувати та розвивати в освітньому процесі.

Загальна мета курсу – сприяти розвитку професійної компетентності вчителів англійської мови шляхом опанування новітніми технологіями та стратегіями розвитку ключових умінь ХХІ століття.

Спецкурс «Професійний розвиток педагога: від стандарту до інновацій» розкриває ключові компоненти професійної компетентності педагога, а саме: поінформованість про інноваційні педагогічні технології, належне володіння їх змістом і методикою, високу культуру використання інновацій в освітній діяльності, особисту переконаність у необхідності застосування інноваційних педагогічних технологій, методи оцінювання  компетенцій педагогів,  способи обміну прогресивними практиками між освітніми установами, формує траєкторію підвищення професійної компетентності.

Цей курс підготовлено для вчителів різних фахів, керівників закладів освіти та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів)  для навчання за програмою підвищення кваліфікації. Зміст курсу розроблений відповідно до ліцензованих освітніх програм КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського". Програму курсу розраховано на 15 год., вона містить: настановне заняття (1 год.), дві теми (6 год. і 5 год.) та діагностично-залікове заняття (3 год.).

Сучасному вчителю вже недостатньо бути просто хорошим фахівцем в певній галузі. Для того, щоб бути успішним, затребуваним на ринку праці, допомагати учням оволодівати навичками XXI століття, організовувати дистанційне та мережеве навчання, допомагати навчатися учням з особливими потребам, коли ті не можуть бути в школі, та просто йти в ногу з часом, необхідно має своє представництво в Інтернеті - свій персональний сайт.

Що таке сайт і яким він має бути? Яку інформацію доречно розміщувати на персональному сайті та як її згрупувати? Які інструменти для створення сайту використати, якщо ви - новачок? Відповіді на всі ці питання ви знайдете в представленому курсі.

Кінцевий результат навчання - створений та наповнений сайт вчителя.

Основним напрямком у роботі вчителя-словесника з художнім твором є його аналіз. Проте в ході роботи над творами світової літератури виникають певні питання щодо їхнього аналізу. У пропонованому курсі розкрито сутність понятя «аналіз», подані види та шляхи аналізу художнього твору,

розкриті основні аспекти літературознавчої концепції аналізу художнього твору, подані особливості аналізу епічних і ліричних творів.

Запропонований матеріал дасть змогу вчителям-словесникам удосконалити методику роботи над художніми творами, застосовуючи елементи різних видів і шляхів аналізу та досягти глибинного аналізу творів світового красного писемства.

Курс призначений учителям-словесникам, які працюють над удосконаленням методики, застосуванням елементів різних видів і шляхів аналізу художнього твору, а також учителям початкової школи у процесі вивчення предмету «Літературне читання» (2-4 класи).

 

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і створюють основу для формування свідомості молодого покоління українців. Виховання у молоді почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу.

Ураховуючи актуальність окресленої проблеми та підвищений інтерес суспільства до формування ціннісних орієнтацій молоді радимо пройти навчання за дистанційним курсом з проблеми «Національно-патріотичне виховання учнів в умовах сучасного освітнього простору».

Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів освіти; завідувачів та методистів закладів дошкільної освіти; директорів та методистів закладів позашкільної освіти; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад для навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

  • сформувати у здобувачів освіти розуміння понять «середовище», «освітнє середовище», «якість освіти», «моніторинг та самоекспертиза освітнього середовища»;
  • визначити педагогічні умови створення освітнього середовища;
  • розширити знання здобувачів освіти про структуру освітнього середовища, що визначає його внутрішню організацію, взаємозв’язок і взаємозалежність між його елементами;
  • ознайомити здобувачів освіти з етапами та особливостями формування освітнього середовища.

Курс підготовлено для всіх педагогів, які створюють геніальні методичні матеріали та бажають навчитись їх охороняти.

"Кожен має право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності..." 

Право інтелектуальної власності - у найширшому розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях.

Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів ЗЗСО; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів); вчителів-предметників   для навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

Зміст курсу розроблений відповідно до ліцензованих освітньо-професійних програм КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського".

Програма курсу «Практичні заняття на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін» висвітлює актуальні питання підвищення кваліфікації та підготовки вчителів історії до організації та проведення практичних занять на уроках історії й суспільствознавчих дисциплін  в умовах дистанційного навчання.

Курс призначений для вчителів історії й суспільствознавчих дисциплін, які відповідно до програмових вимог організовують навчальну діяльність учнів під час практичних занять, навчають за алгоритмами аналізувати історичні джерела, використовуючи багатоперспективний підхід.

Курс призначений для всіх педагогів, які бажають навчитися критично оцінювати ресурси Інтернету (відокремлювати факти від вигадок, перевіряти надійність Інтернет-джерел, виявляти неправдиву інформацію), а також навчати цьому своїх учнів

Курс призначено вчителям предмету «Захист Вітчизни» за тематичним планом програми № 2 для дівчат (юнаків, які за станом здоров’я, релігійними поглядами не вивчають основи військової справи – «Основи медичних знань» та юнаків (за тематичним планом програми № 1. Розділ VІІІ. Основи медичних знань і допомоги).

Курс призначений для вчителів, які бажають навчитися економному використанню власного часу та, попри завантаженість, знайти час для хобі, рідних, відпочинку.

“Змішане навчання” (англ. blended learning) не є універсальним інструментом, який в один прекрасний момент переверне усе навчання з ніг на голову, але це той інструмент, який допоможе  подивитись на процес отримання знань трішки іншими очима, змінить наше ставлення до технологій, і найголовніше – дасть можливість спробувати себе у новій ролі.