Курс призначено вчителям предмету «Захист Вітчизни» за тематичним планом програми № 2 для дівчат (юнаків, які за станом здоров’я, релігійними поглядами не вивчають основи військової справи – «Основи медичних знань» та юнаків (за тематичним планом програми № 1. Розділ VІІІ. Основи медичних знань і допомоги).


Курс призначено для креативних педагогів, які планують використовувати метод проектів у своїй педагогічній дільності.

Курс підготовлено для педагогічних працівників, які бажають зацікавити учнів своїм предметом, «сухий» теоретичний матеріал наповнити яскравими героями і динамічними подіями. Придумати свою історію і перетворити навчання в захоплюючий процес.

Найбільшим і найціннішим багатством кожної людини є її здоров’я. Конституція України визнає життя і здоров’я людини найвищими соціальними цінностями. Гарне здоров’я – це умова людського щастя, життєвого успіху, добробуту.

Тому на сьогодні найбільш актуальною проблемою виступає виховання особистості, здатної обирати здоровий спосіб життя як пріоритетний для досягнення успіху у ньому. Тому важливого значення набуває питання пошуку найдоцільнших методик навчання здоров`ю, які сприятимуть виробленню намірів та ставлень особистості до ведення здорового способу життя протягом усього життя.