В сучасному освітньому процесі візуалізація, її роль, функції, способи застосування допомогає у вирішенні низки дидактичних проблем. Слід зазначити, що використання візуалізації є дуже ефективним в процесі навчання та при створенні цифрових освітніх середовищ, де учень буде не об’єктом навчання, а суб’єктом – тобто сам впливати на свій розвиток. Завдяки можливостям візуалізації великі обсяги інформації можна представляти у лаконічній, згорнутій, зручній і логічній формі, що в свою чергу сприяє інтенсифікації навчання.