Проблема: «Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі як умова спільної творчості вчителя і учня».

Науковий керівник, керівник курсів:
Кондратова В.В.Литвиненко О.В.Тіхонова Н.Г.

Мета курсу «Інтегроване навчання в початковій школі: тематичний та діяльнісний підходи»: ознайомлення слухачів курсів з  поняттями «Інтеграція», «Інтегроване навчання», «Міжпредметний зв’язок» та особливостями застосування інтегрованого навчання в початкових класах у світлі реалізації  концептуальних засад нової української школи.

Програма розроблена для учителів початкових класів, які підвищують кваліфікацію на курсах за очно-дистанційною формою навчання.

Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів  загальноосвітніх навчальних закладів; завідувачів, методистів та вихователів дошкільних навчальних закладів; директорів та методистів позашкільних навчальних закладів; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів)  для навчання за програмою підвищення кваліфікації. 

Зміст курсу розроблений відповідно до ліцензованих освітньо-професійних програм КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського".

Програму курсу розрахована на 15 год. Курс складається з: настановного заняття  (1 год.), двох тем (6 год. і 5 год.) та діагностично-залікового заняття (3 год.).

Загальна мета тренінгу «Комп’ютерна графіка у початковій школі. Робота з графічним редактором Paint»: ознайомлення слухачів курсів з особливостями розкриття теми «Графіка» під час проведення уроків з предмету «Інформатика» (ознайомлення з поняттям «комп’ютерна графіка», видами компютерної графіки, графічними редакторами, особливостями роботи в середовищі графічного редактора растрової графіки Paint: створення зображень з урахуванням образотворчих змістових ліній «колір», «форма», «композиція», «об’єм», «простір»; обробка зображень; створення колажу; доповнення малюнків підписом).

Карта знань дозволяє зобразити певний процес або ідею повністю, а також утримувати одночасно у свідомості значну кількість даних, демонструвати зв’язки між окремими частинами, запам’ятовувати (записувати) матеріали та відтворювати їх навіть через тривалий термін у системі знань про певний об'єкти чи у певній галузі. Даний курс спрямований на створення ментальних карт (карти знань) різними онлайновими сервісами. 

У науково-педагогічних дослідженнях наголошується, що оригінальність мислення, творчість школярів найбільш повно проявляються і успішно розвиваються в різноманітної навчальної діяльності, що має дослідну спрямованість. Це особливо актуально для учнів початкової школи, оскільки саме в цей час навчальна діяльність стає провідною і визначає розвиток основних пізнавальних особливостей дитини. У цей період розвиваються форми мислення, що забезпечують у подальшому засвоєння системи наукових знань і розвиток наукового, теоретичного мислення. Тут закладаються передумови самостійної орієнтації у навчанні, повсякденному житті.

Скретч (Scratch) - графічна мова та візуальне середовище об'єктно-орієнтованого програмування, ка дає змогу легко створювати власні проекти: анімаційні та інтеактивні історії, ігри, моделі тощо. 

Мета проекту Скретч - довести, що програмувати не лише просто, а й цікаво.

Тьютор: Литвиненко О.В.

 Prezi – хмарний засіб створення нелінійних мультимедійних презентацій та віртуальних історій, який базується на гнучкому використанні презентаційного полотна.