Проблема: «Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі як умова спільної творчості вчителя і учня».

Науковий керівник, керівник курсів:
Кондратова В.В.Литвиненко О.В.Тіхонова Н.Г.

Мета курсу «Інтегроване навчання в початковій школі: тематичний та діяльнісний підходи»: ознайомлення слухачів курсів з  поняттями «Інтеграція», «Інтегроване навчання», «Міжпредметний зв’язок» та особливостями застосування інтегрованого навчання в початкових класах у світлі реалізації  концептуальних засад нової української школи.

Програма розроблена для учителів початкових класів, які підвищують кваліфікацію на курсах за очно-дистанційною формою навчання.

У науково-педагогічних дослідженнях наголошується, що оригінальність мислення, творчість школярів найбільш повно проявляються і успішно розвиваються в різноманітної навчальної діяльності, що має дослідну спрямованість. Це особливо актуально для учнів початкової школи, оскільки саме в цей час навчальна діяльність стає провідною і визначає розвиток основних пізнавальних особливостей дитини. У цей період розвиваються форми мислення, що забезпечують у подальшому засвоєння системи наукових знань і розвиток наукового, теоретичного мислення. Тут закладаються передумови самостійної орієнтації у навчанні, повсякденному житті.

Скретч (Scratch) - графічна мова та візуальне середовище об'єктно-орієнтованого програмування, ка дає змогу легко створювати власні проекти: анімаційні та інтеактивні історії, ігри, моделі тощо. 

Мета проекту Скретч - довести, що програмувати не лише просто, а й цікаво.

Тьютор: Литвиненко О.В.

 Prezi – хмарний засіб створення нелінійних мультимедійних презентацій та віртуальних історій, який базується на гнучкому використанні презентаційного полотна.