Цей курс підготовлено для всіх категорій слухачів курсів для навчання за програмою підвищення кваліфікації.  В матеріалах курсу викладено психолого-педагогічні аспекти девіантної поведінки особистості, її види та причини, вікові особливості, звертається увага на профілактичну роботу по її попередженню. Надано вимоги до самостійної й практичної роботи, два варіанти тестів (вхідний і вихідний) для перевірки рівня знань слухачів і критерії для його оцінки.

Скретч (Scratch) - графічна мова та візуальне середовище об'єктно-орієнтованого програмування, ка дає змогу легко створювати власні проекти: анімаційні та інтеактивні історії, ігри, моделі тощо. 

Мета проекту Скретч - довести, що програмувати не лише просто, а й цікаво.

Тьютор: Литвиненко О.В.

Курс призначено для креативних педагогів, які планують використовувати метод проектів у своїй педагогічній дільності.

Курс є складовою частиною професійного модуля у системі підвищення кваліфікації вчителів, які викладають предмет "Природознавство" за очно-дистанційною формою навчання.

Зміст курсу орієнтує вчителя на підвищення рівня професійної компетентності  щодо проведення практичних робіт на заняттях з природознавства. 

Цей курс підготовлено для директорів, заступників директорів; завідувачів та методистів дошкільних навчальних закладів; директорів та методистів позашкільних навчальних закладів; керівників та методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів); вчителів; психологів та соціальних педагогів  для навчання за програмою підвищення кваліфікації.

Всесвітньо відома компанія Google була заснована в 1998 році Ларрі Пейджем та Сергієм Бріном, які на той час були аспірантами Стенфордського університету. З самого початку свого заснування вона характеризувалась як приватна кампанія, яка займається розробкою, розвитком та дизайном найпопулярнішого в Інтернеті пошукового сервісу.

Пошукова система Google сьогодні перша за популярністю (79,65 %) у світі. Вона відрізняється від інших зручним та якісним пошуком, обробляє 41 млрд. 345 млн. запитів в місяць (частка ринку 62,4 %) та може знаходити інформацію 195 мовами.

Також Google підтримує і розробляє низку інтернет-сервісів і продукції, які можна адаптувати для здійснення науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації педагогічних працівників у міжкурсовий період. 

У курсі розкриваються теоретичні та практичні основи роботи з Google-сервісами: Gmail, Drive, Blogger, Sites, Calendar, Groups.

Актуальність курсу підвищення кваліфікації вчителів хімії з проблеми «Методика складання та розв’язування розрахункових задач шкільного курсу хімії» пояснюється важливістю хімічних задач як засобу навчання, їх використання надає можливість реалізувати дидактичні принципи самостійності й активності, досягати міцності засвоєння знань та умінь, здійснювати зв’язок навчання з життям, реалізувати політехнічний принцип навчання хімії. Тому уміння розв’язувати та складати хімічні задачі й опанування методикою формування цих умінь в учнів є важливим показником готовності вчителя хімії до професійно-педагогічної діяльності.

Курс є складовою частиною професійного модуля у системі підвищення кваліфікації вчителів географії за очно-дистанційною формою навчання.

Зміст курсу орієнтує вчителя на підвищення рівня професійної компетентності  щодо проведення практичних робіт на заняттях з географії. 

Даний курс призначений для вчителів початкової школи з метою ознайомлення з загальними засадами дидактики початкової освіти: тенденції розвитку організаційних форм навчання в початковій школі, алгоритм підготовки вчителя до проведення уроку, структура комбінованого уроку, дидактичні особливості уроків у 1-му класі, особливості підготовки та проведення відкритого уроку, методичні вимоги до сучасного уроку, види домашніх завдань і способи їх перевірки, висвітлено сутність діяльності вчителя щодо організації розвитку ключових компетенцій учнів початкової школи.

У науково-педагогічних дослідженнях наголошується, що оригінальність мислення, творчість школярів найбільш повно проявляються і успішно розвиваються в різноманітної навчальної діяльності, що має дослідну спрямованість. Це особливо актуально для учнів початкової школи, оскільки саме в цей час навчальна діяльність стає провідною і визначає розвиток основних пізнавальних особливостей дитини. У цей період розвиваються форми мислення, що забезпечують у подальшому засвоєння системи наукових знань і розвиток наукового, теоретичного мислення. Тут закладаються передумови самостійної орієнтації у навчанні, повсякденному житті.